Згода користувача

 

Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Громадський проект» (далі - «Сайт»), а також умови подання проектів Авторами, за яких їхні проекти можуть брати участь в голосуванні і бути в подальшому реалізовані за рахунок міського бюджету.

 

1.      Терміни та визначення

1. Електронна система «Громадський проект» (далі - «Система») – інформаційна система (веб-сайт) автоматизованого керування процесами у рамках Громадського бюджету (бюджету участі), що забезпечує автоматизацію процесів подання проектів для голосування, електронного голосування за проекти, зв'язку з авторами проектів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проектів. Система та Адміністрація Сайту не є сторонами у фінансових відносинах між Авторами проектів та містом.

2. Громадський бюджет (бюджет участі) – це механізм залучення мешканців міста до участі у бюджетному процесі через подання проектів та участі у громадському голосуванні за такі проекти, переможці якого фінансуватимуться за рахунок виділеної частини бюджету міста.

3. Проект – документ, що враховує план дій, комплекс робіт або послуг, задум, ідею, втілені у формі опису, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації. Проект має за мету покращення після його реалізації зовнішнього обліку міста Запоріжжя, умов проживання в ньому та задоволення інших потреб територіальної громади міста.

4. Всі подані проекти розподіляються на три категорії, на кожну з яких виділяється певна частина коштів Громадського бюджету:

1.      Загальноміські проекти (великі) — 50% від загальної суми Громадського бюджету. Такі проекти стосуються життєдіяльності всієї громади міста.

2.      Проекти, які пов’язані з комунальними закладами, установами та некомерційними підприємствами міського підпорядкування (малі) — 30% від загальної суми Громадського бюджету. Реалізація таких проектів передбачається на території або в самих закладах, які мають загальний доступ для мешканців міста.

3.      Проекти, пов’язані з житловим сектором (малі) — 20% від загальної суми Громадського бюджету. Реалізація таких проектів передбачається на прибудинкових територіях, які мають загальний доступ для мешканців міста. 

5. Проекти за обсягом фінансування поділяються на малі та великі проекти:

-          малі проекти – це проекти, загальна вартість реалізації яких після детальної перевірки та оцінки не перевищує 400 тис. грн. На такі проекти виділяється 50% загального обсягу громадського бюджету.

-          великі проекти - це проекти, загальна вартість реалізації яких після детальної перевірки та оцінки не перевищує 1 млн грн. На такі проекти виділяється 50% загального обсягу громадського бюджету.

6. Користувач сайту - будь-який відвідувач сайту.

7. Автор - користувач сайту, фізична особа, член територіальної громади міста Запоріжжя віком з 16 років, який підготував та подав власний проект для реалізації за рахунок коштів Громадського бюджету.

8. Конкурс – це відбір поданих пропозицій (проектів) членів територіальної громади міста Запоріжжя з правом голосу (віком з 16 років), який дає можливість визначити переможців з надісланих проектів шляхом голосування членів територіальної громади міста Запоріжжя (з 16 років).

9. Бланк-заява – офіційна форма подачі проекту, що містить відомості про автора, опис проекту, бюджет і список підписів осіб, які підтримали проект.

10. Проекти-переможці – це проекти, які за результатами голосування набрали найбільшу кількість голосів у рамках виділеного бюджету.

11. Головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів-переможців.

 

2. Загальні умови

1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

2. Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проект, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.

3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

4. Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

5. Користувачі зобов’язуються не створювати перешкод у роботі пунктів супроводу Громадського бюджету.

6. Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело.

7. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

8. Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.

9. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

10. Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

11. З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.

 

3. Конкурс

1. Визначення переможців відбувається на конкурсній основі.

2. Організатором конкурсу виступає Координаційна рада з питань громадського бюджету (бюджету участі). Представники Координаційної ради координують виконання основних заходів і завдань щодо впровадження та функціонування громадського бюджетування у місті Запоріжжя.

3. Склад Координаційної ради з питань громадського бюджету Запоріжжя затверджується розпорядженням міського голови на час дії чинної каденції депутатів міської ради, не перевищує 15 осіб та формується з представників громадських організації (не менше 60%), депутатів міської ради та посадових осіб виконавчих органів міської ради в рівних пропорціях.

 

4. Реєстрація

1. Користувач зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу) та уточнення, а також на передачу цих даних до міської адміністрації.

2. Користувач підтверджує, що особисті дані, що зазначаються у Бланку-заяві чи в будь-яких інших додаткових документах, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Користувач зобов'язується надати актуальну інформацію.

3. Зареєструвавшись на сайті, Користувач приймає та підтверджує свою поінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України.

4. Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб.

5. Адміністрація Сайту залишає за собою право відхилити заявку на подачу проекту , якщо автор проекту не подав його паперову версію до управління внутрішньої політики, преси та інформації міської ради, що є обов’язковою умовою участі у Конкурсі.

6. Адміністрація Сайту зобов'язується повідомити Користувача у випадку подання ним невірних даних із можливістю їх подальшого корегування Користувачем. Наступні дії Користувач може виконувати тільки після повторної перевірки даних.

 

5. Подання проектів

1. Перед поданням проектів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проекту.

2. Автор проекту повинен надати детальний опис проекту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки.

3. Автор повинен зібрати підписи по великому проекту - не менше 150 осіб (крім Автора) та не менше 100 осіб по малому проекту (крім Автора), що підтримують проект, і додати до проекту список підписів.

4. Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проекту, є достовірною.

5. Автор підтверджує, що інформація, надана у Бланку-заяві не порушує прав третіх осіб.

6. Тексти та інші матеріали Користувача, що публікуються ним на Сайті в рамках подання проекту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі.

 

6. Аналіз проектів

1. Координаційна рада з питань громадського проекту (бюджету участі) залишає за собою право відхилити проект на будь-якому етапі та відправити на корегування у випадку, якщо:

1.      Зібрано менше необхідної кількості підписів за проект.

2.      Бланк проекту є неповним або заповненим з помилками.

3.      Реалізація запропонованого проекту порушує чинне законодавство України.

4.      Реалізація запропонованого проекту знаходиться поза межами компетенції Запорізької міської ради та її виконавчих органів.

5.      Проект не відповідає напрямкам діяльності, визначеним міськими цільовими (комплексними) програмами або дублює завдання, які передбачені цими програмами на плановий рік.

6.      Проект передбачає виключно розробку проектної документації.

7.      Плановий строк реалізації проекту перевищує 12 місяців.

8.      Проект має фрагментарний характер, а його результат не є придатним для використання.

9.      Бюджет перевищує суму, зазначену в правилах участі.

10.  Проект передбачає витрати на утримання та обслуговування, річний обсяг яких перевищує вартість реалізації проекту.

11.  Місце реалізації проекту не є місцем загального користування з необмеженим вільним доступом членів територіальної громади.

12.  Реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, які не належать до власності територіальної громади м. Запоріжжя.

 

2. Координаційна рада повідомляє автора про необхідність надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідної інформації. У іншому випадку проект буде відхилений. Якщо проект не відповідає вимогам Положення про Громадський бюджет у м. Запоріжжя, такий проект буде відхилений з обґрунтуванням причини.

3. Координаційна рада передає копії заповнених бланків проектів до відповідних виконавчих органів Запорізької міської ради для більш детальної перевірки та оцінки.

4. Виконавчі органи Запорізької міської ради здійснюють ретельний аналіз проектів та детальні розрахунки вартості проекту. За необхідності звертаються до авторів проектів з проханням надати необхідну уточнюючу інформацію протягом п’яти робочих днів. Результати аналізу фіксуються у бланках аналізу проектів, які передаються Координаційній раді не пізніше 10 серпня.

5. Координаційна рада для неупередженого формування переліку проектів, які будуть допущені до голосування, організовує публічну нараду із запрошенням керівників відповідних виконавчих органів Запорізької міської ради та авторів проектів, що отримали негативні висновки. За результатами наради Координаційна рада формує переліки позитивно і негативно оцінених проектів, які розміщуються на офіційному порталі Запорізької міської ради не пізніше як за п’ять календарних днів до дня початку голосування.

 

7. Голосування

1. Голосування за проекти здійснюється шляхом:

-          у Системі через спосіб верифікації громадян через українські банки для надання адміністративних послуг через інтернет Bank ID або із застосуванням сертифікатів ключів електронного цифрового підпису.

-          заповнення друкованої версії анкети у спеціально визначених рішенням виконавчого комітету міської ради пунктах голосування паперового. Ідентифікація Голосуючого здійснюється за допомогою номера паспорта або ID-картки, довідки про тимчасову реєстрацію у м. Запоріжжя, довідки, що підтверджую факт постійної роботи навчання у м. Запоріжжя.

2. Координаційна рада має право вибірково перевірити у будь-який спосіб достовірність голосування членом територіальної громади. Випадки штучної накрутки голосів розглядаються в індивідуальному порядку. Всі сфальсифіковані голоси вважаються недійсними.

3. Попередні підсумки електронного голосування встановлюються в автоматичному режимі у Системі, експортуються розробником програми та передаються Координаційній раді для остаточного підрахунку. Підсумки голосування шляхом заповнення друкованої анкети встановлюються після передачі опломбованих скриньок для голосування разом з журналами реєстрації в Координаційну раду. Загальні підсумки голосування визначаються Координаційною радою шляхом підрахунку кількості всіх голосів, відданих за проект.

4. Підсумки голосування фіксуються в протоколі засідання Координаційної ради. Інформація про проекти-переможці публікується на офіційному порталі Запорізької міської влади у 15-денний термін після закінчення голосування.

 

8. Реалізація проекту

1. У разі, якщо проект автора перемагає в голосуванні, виконавчий комітет міської ради реалізує даний проект за рахунок бюджетних коштів в наступному календарному році в рамках зазначеного автором і бюджету проекту, узгодженого Координаційною радою з питань громадського бюджету.

2. Якщо при голосуванні проект матиме бюджет, що перевищує залишок коштів громадського бюджету (бюджету участі), проект можуть або визнати переможцем і збільшити загальний бюджет участі на різницю між бюджетом даного проекту і залишком загального бюджету участі , або відмовити в реалізації.

3.   Автор дає згоду на всі рішення міської ради та її виконавчого комітету щодо методів, матеріалів та строків, що пов’язані з реалізацією його проекту.

4.   У разі виникнення у Користувача претензій до інших Користувачів Сайту, Користувач зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.

5.  Організатори не приймають, не розглядають та за будь-яких обставин не зобов'язані розглядати скарги/апеляції з будь-яких питань, що стосуються реалізації проектів-переможців, обмеженої або унеможливленої обставинами, що не контролюються організаторами конкурсу (форс-мажор) .

6.   До форс-мажорних відносяться наступні явища:

а) природні явища – це виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

б) обставини соціального (публічного) характеру (страйк, локаут, дія суспільного ворогу, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська, демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо);

в) дії органів влади (заборони, квоти тощо).

7.  Факти існування та тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України.

8.      Користувач погоджується з використанням опису та ідеї проекту в інтересах Системи та/або виконавчого комітету міської ради  без виплати компенсації.

9.      Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проекту) Адміністрації Сайту.

 

9. Інші умови

1. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов'язані з нею, або що стосуються реалізації Бюджету участі, вирішуються у відповідності до чинного законодавства.

2. Ніщо в Згоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.

3. Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Згоди.

4. Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, змінювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та цієй Угоди.

5.   Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України.

 

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.